Smluvní podmínky služby Nakup.to - Newsletter

Za účelem využívání služby „Nakup.to – Newsletter” dostupné na internetové adrese (URL) www.nakup.to (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Deratom s.r.o., se sídlem Beranových 715, Letňany, 199 00 Praha 9, Česká republika, IČ: 04320662, DIČ: CZ04320662, coby provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů v níže specifikovaném rozsahu, které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za účelem:

- zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatele za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;

- za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Výše uvedené zpracování osobních údajů je zákonné, neboť je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejichž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Více informací o nakládání s osobními údaji je uvedeno na internetových stránkách Provozovatele Služby Nakup.to v sekci Zásady zpracování osobních údajů