Zásady používání cookies služby Nakup.to

Tento dokument je součástí Zásad pro ochranu osobních údajů, dostupných na internetové adrese https://www.nakup.to/osobni-udaje. Níže použité pojmy mají stejný význam jako pojmy definované v Zásadách pro ochranu osobních údajů či v obecných Smluvních podmínkách služby Nakup.to (dostupné na adrese https://www.nakup.to/obchodni-podminky)

I. Co jsou soubory cookie a jak fungují

Soubory cookie jsou malé datové informace, které se ukládají ve Vašem prohlížeči. Běžně se používají k rozlišování jednotlivých uživatelů. Soubory cookie jsou poté při každé následné návštěvě odeslány zpět na původní webové stránky. Soubory cookie používáme především k zajištění optimálního poskytování našich služeb. Kromě toho používáme soubory cookie třetích stran k reklamním a statistickým účelům a k analýze chování uživatelů.

II. Jaké soubory cookie používáme

Cookies lze z hlediska jejich funkce dělit na:

Nezbytně nutné soubory cookie: Jedná se o cookie, které jsou potřebné pro provoz našich webových stránek. Patří mezi ně například cookie, které Vám umožní přihlášení se do zabezpečených oblastí našich webových stránek.

Analytické soubory cookie: Umožňují rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a zjistit, jak se návštěvníci na našich webových stránkách pohybují. Díky tomu máme lepší přehled o tom, jak naše webové stránky fungují. Tyto cookie jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu Provozovatele. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc. Takto sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. zpracovány v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Reklamní soubory cookie: Pomocí těchto cookies je cílena reklama v návaznosti na chování uživatelů. Inzertní (reklamní) systémy používané na těchto webových stránkách používají cookies k remarketingu a rovněž provádí segmentaci, jež se také označuje jako behaviorální cílení, a pomocí vlastních cookies zjišťují, kolik lidí vidělo určitou reklamu, kliklo na ni nebo kolik z nich ji vidělo opakovaně. Informace, které reklamní systémy sbírají, neobsahují žádné osobní údaje, jako je například jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Data se rozpoznávají jen díky cookies, které obsahují řetězec znaků a čísel, z nichž lze poznat, že se na stránky vrací tentýž uživatel počítače z různých prohlížečů. U cookies se nezachovává celá jejich historie pohybu po internetu, ale pouze jejich přiřazení do kategorií, které jsou vhodné pro segmentaci. Údaje vyplývající z chování uživatelů mohou využívat na svých stránkách společnosti Google Inc. a SEZNAM.CZ, a.s.

III. Jak odmítnout používání souborů cookie

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. Upozorňujeme však, že odmítnutí všech souborů cookie bude mít negativní vliv na použitelnost mnoha webových stránek včetně té naší. Proto vám doporučujeme, abyste při návštěvě našich webových stránek povolili používání souborů cookies. Používání reklamních cookies lze nastavit na adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.

Jak nastavit, upravit či odstranit soubory cookie u jednotlivých prohlížečů se dozvíte na níže uvedených odkazech:

Google Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies-dat-stranek

Microsoft Edge/Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/cs-cz/microsoft-edge/odstran%C4%9Bn%C3%AD-soubor%C5%AF-cookie-v-aplikaci-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

IV. Ostatní

Více informací o nakládání s osobními údaji v rámci používání cookies je uvedeno na našich internetových stránkách v sekci Zásady zpracování osobních údajů služby Nakup.to. V případě jakýchkoliv dalších dotazů týkajících se těchto zásadách či o souborech cookies, které používáme na našich webových stránkách, nás neváhejte kontaktovat.

Tyto Zásady jsou účinné ode dne 27.12.2022